Now showing items 1-1 of 1

  • Ontologie ukládání informací v e-commerce prostředí 

   Author: Novotný Michal; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Lukáš Hrubý
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato práce je zaměřená na shrnutí existujících metod a stuktur pro ukládání e-commerce dat. Hlavním cílem je navrhnout, implementovat a otestovat systém, který shromáždí a zanalyzuje e-commerce data z různých zdrojů za ...