Now showing items 1-1 of 1

  • Vývoj e-commerce ve vybraných státech EU 

   Author: Jiřička Jakub; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Lukáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Diplomová práce se zabývá rozvojem e-commerce v České republice a v jednotlivých vybraných zemí. Nejprve jsou charakterizovány relevantní pojmy, následně pak popsán e-commerce z hlediska legislativy. Dále se čtenář může ...