Now showing items 1-10 of 10

  • Analýza marketingové strategie a inovačních příležitostí vybraného podniku 

   Author: Dominik Ivanov; Supervisor: Skokanová Dagmar; Opponent: Jemala Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Diplomová práce se zabývá marketingovou strategií a inovačními příležitostmi vybraného podniku. Cílem práce je zanalyzovat marketingovou strategii vybraného podniku napříč všemi komunikačními kanály ve srovnání s konkurencí ...
  • Architektura škálovatelné komponenty košíku pro e-shop 

   Author: Jiří Košata; Supervisor: Bojko Vojtěch; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Práce se zabývá analýzou současného stavu komponenty košíku e-shopu Alza.cz z pohledu jeho technického řešení. Důraz je kladen na klíčové požadavky které zde musí být řešeny a to jakým způsobem jim benefitují či je omezují ...
  • Automatizovaná dynamická cenotvorba pro e-shop na základě dat 

   Author: Jiří Moravčík; Supervisor: Mrkos Jan; Opponent: Seitz Dominik Andreas
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
   V této práci navrhujeme nový přístup k dynamické cenotvorbě v prostředí e-commerce, konkrétně internetového obchodu s módou. Poprvé se pokusíme využít metod offline zpětnovazebního učení a napodobovacího učení v oblasti ...
  • Dlouhodobé dopady pandemie COVID-19 na spotřebitelské chování 

   Author: Michaela Němcová; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Dobrucká Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Cílem bakalářské práce je ověření dopadů pandemie na spotřebitelské chování a návrh doporučení pro minimalizaci dopadů na podnikání B2C. V procesu tvorby bakalářské práce bylo využito vícezdrojového sběru informací z odborné ...
  • Frontend administrace e-shopu 

   Author: Martin Dvořák; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Malec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Práce se zaměřuje na vytvoření části systému pro administraci e-shopů. Při řešení problému byl zkoumán aktuálně používaný systém. Ten bylo třeba nahradit, protože nebyl snadno udržovatelný a rozšiřitelný. Vytvořené řešení ...
  • Logistika v internetové společnosti 

   Author: Ondřej Kopta; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Pilát Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Předmětem této bakalářské práce "Logistika v internetové společnosti" je analýza současného stavu logistiky internetového obchodu ve společnosti AUTO KOPTA s.r.o., nalezení slabých stránek a hrozeb a návrh na jejich úpravu ...
  • Marketingová strategie malé firmy v oblasti informačních technologií 

   Author: Jakub Kašpar; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Wiedeman Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Tato diplomová práce se zabývá navržením a rozvojem marketingové strategie, která má sloužit pro vylepšení fungování a konkurenceschopnosti malé IT firmy. Práce popisuje obecné marketingové nástroje, jež jsou dále aplikovány ...
  • Optimalizace logistické firmy 

   Author: Denys Levin; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Kouba Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
   Předmětem bakalářské práce je navržení optimalizace obchodního modelu logistických firem osobní letecké dopravy. Je zde charakterizováno podnikání logistických firem v osobní letecké dopravě, obchodní modely používané ...
  • Problematika bezpečnostních procesů při letecké přepravě pošty 

   Author: Kateřina Matasová; Supervisor: Sýkora Viktor; Opponent: Vokáč Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Problematika bezpečnostních procesů při přepravě letecké pošty spočívá, především v ne\-vě\-do\-mos\-ti odesílatele o zakázaných předmětech v leteckých poštovních zásilkách. Zásilky přijímané k vnitrostátní poštovní přepravě ...
  • Uvedení B2C značky ve specifických podmínkách segmentu sportovního oblečení 

   Author: Kamila Merad; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Daňková Leona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-14)
   Předložená bakalářská práce je zaměřena především na charakteristiku obchodování na internetu v rámci B2C e-commerce v České republice, definování výhod a nevýhod pro prodávajícího a spotřebitele, popis marketingu. V první ...