Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza a hodnocení elektrické akrivity svalů 

   Author: Jakub Vostatek; Supervisor: Vilímek Miloslav; Opponent: Daniel Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Tato diplomová práce se věnuje tématu hodnocení elektrické aktivity svalů. V jejím úvodu je popsána motivace a cíle, které si autor před vypracováním klade. První polovina práce obsahuje teoretickou část, ve které je ...
  • Vliv DNS metody na stabilizační systém páteře u hokejistů 

   Author: Petra Nosková; Supervisor: Hamouzová Dita; Opponent: Brzezny Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Předmětem této práce je zhodnocení účinku DNS metody u hokejistů v juniorském věku. Pro přesnější informace je tato metoda porovnána s klasickým protažením. Do výzkumu bylo zahrnuto 10 klientů, kdy 5 klientů (skupina A) ...