Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh HMI s využitím biosignálů 

   Author: Ondřej Baumrt; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Cejnek Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Tato diplomová práce se zabývá vytvořením rozhraní člověk-stroj (HMI), kde jsou využity biosignály. Je zde popsáno, jaké biologické signály lze na člověku měřit a následně také jak tyto veličiny a parametry měřit a případně ...
  • Účinky respirační fyzioterapie u silných kuřáků 

   Author: Markéta Dočkalová; Supervisor: Křížková Štěpánka; Opponent: Fialová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Předmětem bakalářské práce je zhodnocení účinků metod respirační fyzioterapie u silných kuřáků. Teoretická část práce obsahuje dvě hlavní kapitoly. V kapitole s názvem Současný stav jsou uvedeny základní informace o anatomii ...