Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv pracovní zátěže na výkon pracovníků 

   Author: Radka Urbanová; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Tématem bakalářské práce je vliv pracovní zátěže na výkon pracovníků. Teoretická část je zaměřená na vysvětlení základních pojmů a bližší specifikace jevů spjatých s pracovní zátěží. V poslední pasáži teoretické části se ...