Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv opakovaně prováděných dechových cvičení na pohyblivost páteře u pacientů s vertebrogenním algickým syndromem 

   Author: Dvořáková Marie; Supervisor: Popelková Pavla; Opponent: Novotná Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou omezení pohyblivosti páteře u vertebrogenního algického syndromu funkčního charakteru a možností ovlivnění mobility páteře prostřednictvím provádění vybraných dechových cvičení.