Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh dopravních úprav uliční sítě Zahradního Města - Praha 

   Author: Nováček Jakub; Supervisor: Filip Josef; Opponent: Kučera Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Předmětem bakalářské práce "Návrh dopravních úprav uliční sítě Zahradního Města - Praha" je na základě dopravně inženýrských dat, nehodovosti a dopravního průzkumů vytvořit návrh, který povede ke zklidnění dopravy a zvýšení ...