• Rentgenologická diagnostika v českém lékařství od roku 1896 až po současnost 

      Autor: Bláhová Barbora; Vedoucí práce: Podzimek František; Oponent práce: Krahula Ondřej
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
      V bakalářské práci je shrnutý vývoj rentgenologické diagnostiky v českém lékařství již od objevu paprsků X v roce 1896 až po současné 3D zobrazovací systémy. Práce je rozčleněna na dvě části: historickou část a vzdělávání ...