• Vývoj přístrojové techniky v radiodiagnostice v minulém století 

      Autor: Korbelová Barbora; Vedoucí práce: Podzimek František; Oponent práce: Krahula Ondřej
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
      Bakalářská práce ?Vývoj přístrojové techniky v radiodiagnostice v minulém století? se zabývá samotným vývojem rentgenky v průběhu minulého století. V první části popisuje vůbec první rentgenky se studenou katodou až po ...