• Z historie radiologického vybavení v nemocničních zařízeních na Šluknovsku až po současnost 

      Autor: Roubíčková Denisa; Vedoucí práce: Uhlíř Ivan; Oponent práce: Rosina Jozef
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
      Bakalářská práce se zabývá vývojem radiologického vybavení v nemocničních zařízeních na Šluknovsku od minulého století po současnou dobu, a to za pomoci analýzy nashromážděných podkladů.