• Racionalizace technologie výroby ocelového odlitku čerpadla 

      Autor: Kabilka David; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Sýkora Pavel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-24)
      Tato práce se zabývá problematikou vad, které se vyskytují u ocelových odlitků. Začátek práce popisuje vývoj klasifikace vad odlitků, dále definuje klasifikaci vad odlitků a jejich dělení. V praktické části se zabývá ...