Now showing items 1-1 of 1

  • Systém pro předejití srážce kolejových vozidel založený na komunikaci V2V 

   Author: Loi Do; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Pichlík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato práce se zabývá návrhem systému pro predejití srážce tramvají s využitím V2V (vehicleto-vehicle) komunikace mezi tramvajemi. V2V komunikace spadá pod kategorii vyhrazené komunikace krátkého dosahu umožnující bezdrátovou ...