Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh bezpečného řešení křižovatky ulic V Zápolí a Pekárenská v Praze 

   Author: Michal Kovář; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Nováček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Předmětem bakalářské práce „Návrh bezpečného řešení křižovatky ulic v Zápolí a Pekárenská v Praze“ je analýza stávajícího stavu křižovatky v ulicích v Zápolí a Pekárenská a na základě dopravních průzkumů vypracování návrhu ...