Now showing items 1-1 of 1

  • Využití softwarové podpory pro návrh linek 

   Author: Jakub Faltejsek; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Jarolímek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá simulacemi výrobních systémů a jejich použití při procesu jejich projektování. Teoretická část má za úkol vysvětlit nutné prerekvizity pro pochopení projektu, který zpracovává. Jsou zde ...