• Veřejná doprava ve středně velkých městech se zaměřením na město Písek 

      Autor: Horažďovský Patrik; Vedoucí práce: Brožová Blanka; Oponent práce: Novotný Vojtěch
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-30)
      Tato diplomová práce se zabývá podrobnou analýzou systému MHD ve městě Písek a následným vyzdvihnutím nedostatků a návrhem vhodných řešení s možností zavedení integrovaného systému. K tomuto účelu slouží data z dopravních ...