• Zhodnocení dopadu titulu Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015 na cestovní ruch v plzeňském regionu 

      Autor: Málková Zuzana; Vedoucí práce: Kouřilová Jana; Oponent práce: Fanta Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-22)
      Diplomová práce se zabývá hodnocením dopadů projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 na město a region, které vznikly po jeho ukončení. Evaluace projektu je zaměřena na popis dopadů vzniklých ve směru ekonomickém, ...