• Produktové portfolio cestovního ruchu v cestovní kanceláři 

      Autor: Křížová Tereza; Vedoucí práce: Nováková Lenka; Oponent práce: Heřmanová Eva
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-05)
      Tématem diplomové práce je Produktové portfolio cestovního ruchu v cestovní kanceláři. Cílem práce je zjistit současné potřeby účastníků cestovního ruchu prostřednictvím dotazníkového šetření a statistických dat. Následně ...