• Mechanické parametry cementového kompozitu s hybridní rozptýlenou výztuží 

      Autor: Gazda David; Vedoucí práce: Sovják Radoslav; Oponent práce: Padevět Pavel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
      Bakalářská práce se zabývá tématem "Mechanické parametry cementového kompozitu s hybridní rozptýlenou výztuží". Předmětem jsou dva různé druhy rozptýlené výztuže v cementovém kompozitu a jejich možná synergie. Betonová ...