Now showing items 1-1 of 1

  • Variantní řešení křižovatky silnic II/214 a III/2148 v Chebu 

   Author: Jiří Kadlec; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Fazekas Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Předmětem diplomové práce je zpracování variantního návrhu úpravy stávající stykové křižovatky silnic II/214 a III/2148 s plánovaným napojením místní komunikace ve městě Chebu. Návrh bude vypracován v rozsahu studie. Hlavním ...