Now showing items 1-2 of 2

    • Analýza složení asfaltového R-materiálu a jeho využití v asfaltové směsi 

      Author: Filip Hlávka; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Hýzl Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
      Teoretická část se zabývá obecně R-materiálem, jeho získáním, použitím a uplatněním v asfaltových směsích. Dalším tématem jsou obalovny, které jsou rozlišeny dle způsobu výroby směsí s obsahem R-materiálu. Následně je ...
    • Využití vyšších možství R-materiálu v kombinaci s měkkými asfaltovými pojivy 

      Author: Petr Štěpánek; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Valentová Tereza
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
      Navrhování asfaltových směsí s vyšším podílem R-materiálů vůči novým surovinám při výrobě asfaltových směsí pro použití v silničním stavitelství je vzhledem k environmentálním a ekonomickým výhodám správným trendem posledních ...