Now showing items 1-4 of 4

  • Analýza složení asfaltového R-materiálu a jeho využití v asfaltové směsi 

   Author: Filip Hlávka; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Hýzl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Teoretická část se zabývá obecně R-materiálem, jeho získáním, použitím a uplatněním v asfaltových směsích. Dalším tématem jsou obalovny, které jsou rozlišeny dle způsobu výroby směsí s obsahem R-materiálu. Následně je ...
  • Asfaltové směsi s pojivy CRmB a vyšším podílem R-materiálu 

   Author: Aneta Kovačová; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Cihlářová Denisa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Tato diplomová práce se zabývá možností přidávání R-materiálu do asfaltových směsí s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem (CRmB). Pro zhodnocení vlivu R-materiálu na mechanické vlastnosti těchto směsí byly vyrobeny ...
  • Asfaltové směsi s vyšším podílem R-materiálu modifikované v míchacím procesu 

   Author: Filip Hlávka; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Vacková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Teoretická část se zabývá vlastnostmi asfaltových pojiv, jejich výrobou a rozdělením s důrazem na pojiva modifikovaná. Vysvětluje pojem stárnutí v souvislosti s asfaltovými pojivy a způsoby rejuvenace. Seznamuje s pojmem ...
  • Využití vyšších možství R-materiálu v kombinaci s měkkými asfaltovými pojivy 

   Author: Petr Štěpánek; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Valentová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Navrhování asfaltových směsí s vyšším podílem R-materiálů vůči novým surovinám při výrobě asfaltových směsí pro použití v silničním stavitelství je vzhledem k environmentálním a ekonomickým výhodám správným trendem posledních ...