Now showing items 1-1 of 1

  • Ekonomické hodnocení užitku katetrizační ablace při léčbě komorových arytmií 

   Author: Šíma Pavel; Supervisor: Mezerová Veronika; Opponent: Skoupá Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-07-25)
   Cílem této práce bylo ekonomické zhodnocení užitku katetrizační ablace při léčbě komorových tachykardií (KT) metodou analýzy nákladů užitku (CUA). Radiofrekvenční(RF) katetrizační ablace je terapeutickou metodou s potenciálem ...