Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh revitalizace brownfieldu pro rozvoj podnikání (na příkladu areálu bývalých kasáren v Mostě) 

   Author: Lucie Šimůnková; Supervisor: Šilhánková Vladimíra; Opponent: Maštálka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Předmětem diplomové práce je vytvoření návrhu revitalizace vybraného vojenského brownfieldu ve městě Most. První část teoretické části práce se zabývá teoretickými východisky pojmu brownfield se zaměřením na vojenský ...