Now showing items 1-12 of 12

  • Alternativní návrh mostu na dálnici D3 přes Hodějovický potok 

   Author: Zuzana Ferstová; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Gřunděl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-10)
   Předmětem této práce je alternativní návrh předpjatého mostu o třech polích na dálnici D3 přes Hodějovický potok. Výsledkem práce je alternativní návrh konstrukce, který je vyhotoven ve dvou variantách lišících se uložením ...
  • Alternativní návrh silničního mostu přes inundační území, cyklostezku a polní cestu 

   Author: Magdalena Borovičková; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Matoušek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením konstrukčního řešení dvou mostních objektů. Oba mosty se nacházejí na přeložce silnice I/9 v úseku Nový Bor - Dolní Libchava. Jejich účelem je převést komunikaci ...
  • Dálniční integrovaný most 

   Author: Radka Jelínková; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Komínek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Předmětem této diplomové práce je návrh a posouzení integrované konstrukce dálničního mostu přes silnici III/00312 spadajícího do stavby 511 v úseku Běchovice - D1 v 76,0. kilometru. Dálnice v místě mostu je vedena v ...
  • Navržení koncepce technologických procesů na železniční lince Litoměřice - Most 

   Author: Eliška Glaserová; Supervisor: Janoš Vít; Opponent: Genzer Šimon
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
   Předmětem bakalářské práce "Navržení koncepce technologických procesů na železniční lince Litoměřice - Most" je vypracování vybraných technologických procesů na železniční lince U10, kde bude zcela obnoven každodenní ...
  • Návrh dálničního mostu přes Sázavu 

   Author: Miloš Kopecký; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Cílem této diplomové práce je návrh a posouzení dálničního mostu přes řeku Sázavu, který je součástí úseku dálnice D3 Jílové-Hostěradice. Jedná se o alternativní návrh varianty ke stávajícímu návrhu obloukového mostu. Návrh ...
  • Návrh mostu Kattenohl 

   Author: Pavel Horák; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Stempák David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Cílem této práce je návrh předpjatého mostu poblíž obce Kattenohl v Německu. Konstrukce bude betonována na posuvné skruži. Výsledkem práce je návrh konstrukční varianty včetně posouzení a analýzy namáhání ve stavebních ...
  • Návrh mostu Kulmrich 

   Author: Miloš Kopecký; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Stempák David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Hlavním tématem mé bakalářské práce je návrh a posouzení dvou konstrukčních variant dálničního mostu Kulmrich v Německu. Jedná se o alternativní návrh stávajícího mostu. Návrh ideálního řešení, porovnání výhod a nevýhod ...
  • Návrh přestavby vjezdové estakády k terminálu 2 na letišti Václava Havla 

   Author: Václav Bendík; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Heřman Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-10)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem přestavby vjezdové estakády k terminálu 2 na letišti Václava Havla z důvodu plánovaného rozšíření. Nejdříve je analyzován návrh nosné konstrukce s cílem minimalizovat práce a omezení ...
  • Rekonstrukce železničního mostu v Chomutově 

   Author: Jaroslav Pajdučák; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Předmětem bakalářské práce je zpracování rekonstrukce integrovaného železničního mostu v Chomutově. Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří zabetonované ocelové nosníky proměnné tloušťky. Celkem se na mostě nachází 2 x 7 ...
  • Variantní řešení dálničního nadjezdu s ohledem na užitou technologii výstavby 

   Author: Anna Hrubá; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Bednář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá technologií výstavby silničního nadjezdu pomocí pevné skruže. Návrhy a statickými posouzeními jsou porovnány varianty přestavné skruže a varianty celé skruže s ohledem na návrh a vedení ...
  • Verifikace modelu existujícího mostu pomocí experimentální dynamické analýzy 

   Author: Tomáš Vaníček; Supervisor: Polák Michal; Opponent: Verner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Diplomová práce se zabývá dynamickým experimentem provedeným na mostě ve Valech a tvorbou 3D modelu, jehož chování co nejblíže odpovídá skutečnému chování mostu. Nejprve byl vytvořen model mostu dle dokumentace skutečného ...
  • Výměna ocelového mostu přes nádrž Hracholusky 

   Author: Vojtěch Drábek; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Gregor Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Diplomová práce se zabývá výměnou mostních konstrukcí pomocí otáčení kolem podélné osy, chováním ocelových mostních konstrukcí po naklonění do nepřirozené polohy, podrobnou analýzou otáčení soustavy dvou mostních objektů. ...