Now showing items 1-14 of 14

  • Algoritmy strojového učení pro aproximaci inverzních matic 

   Author: Viktor Bílek; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Škardová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Bakalářská práce se zabývá novým modelem strojového učení diferenciálními neuronovými sítěmi. Tento model nahrazuje diskrétní vrstvy klasické neuronové sítě obyčejnou diferenciální rovnicí. V první části práce je shrnut ...
  • Algoritmy strojového učení pro bezdrátové síťové kódování fyzické vrstvy 

   Author: Jakub Kolář; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
   Tato práce se zabývá aplikacemi algoritmů strojové učení na bezdrátové síťové kódování fyzické vrstvy. Úvodní část textu poskytuje obecný přehled metod strojové učení, motivaci pro využití přístupu strojového učení a velmi ...
  • Algoritmy výpočetní inteligence pro rekonstrukci teplotních polí v turbomotoru 

   Author: Radek Hofírek; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Oswald Cyril
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Algoritmus výpočetní inteligence pro predikci teploty v řezu turbomotoru za pomocí neurtonových sítí (MLP, LSTM)
  • Aplikace strojového učení v integračním testování metodou Model-Based Testing 

   Author: Jakub Klíma; Supervisor: Sobotka Jan; Opponent: Krecl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-04)
   Tato diplomová práce se zabývá metodami procházení sítě časovaných automatů. Úkolem je obohatit stávající metody o prvky strojového učení. Cílem této diplomové práce je implementovat takovou metodu, která bude procházet ...
  • Automated Analysis of Microscopic Images of Isolated Pancreatic Islets 

   Author: Habart D.; Švihlík J.; Schier J.; Cahová M.; Girman P.; Zacharovová K.; Berková Z.; Kříž J.; Fabryová E.; Kosinová L.; Papáčková Z.; Kybic J.; Saudek F.
   (Cognizant Communication Corporation, 2016)
   Clinical islet transplantation programs rely on the capacities of individual centers to quantify isolated islets. Current computer-assisted methods require input from human operators. Here we describe two machine learning ...
  • Detecting speech disorders in early Parkinson’s disease by acoustic analysis 

   Author: Rusz, Jan
   (2018)
   This interdisciplinary habilitation thesis is focused on the design of the feasible algorithms and analytical methods based on digital signal processing and advanced statistical analysis that are sensitive to capture ...
  • Detekce anomálií v komplexních IT architekturách 

   Author: Ondřej Borovec; Supervisor: Svatoš Martin; Opponent: Brabec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-21)
   Detekce problémů a anomálií hraje důležitou roli při správě a tvoření komplexních softwarových řešeních. Brzká detekce potenciálního problémů pomáhá správcům takových systémů rychle reagovat a v důsledku snižovat riziko ...
  • Doporučovací modely založené na rekurentních neuronových sítích 

   Author: Ladislav Martínek; Supervisor: Řehořek Tomáš; Opponent: Smítková Janků Ladislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Tato diplomová práce řeší problematiku doporučovacích systémů. Cílem je predikce následujících položek na základě sekvenčních dat z chování uživatelů pomocí rekurentních neuronových sítí (LSTM, GRU). Reprezentace položek ...
  • Klasifikace internetového provozu 

   Author: Jana Mašková; Supervisor: Klouda Karel; Opponent: Buchovecká Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Práce se zabývá celým procesem strojového učení pro klasifikaci internetového provozu a určení škodlivé komunikace. Proces je popsán od získání dat, jejich zpracování až po výběr vhodných příznaků a algoritmů, společně s ...
  • Legitimizace monitorovaných subjektů využitím metod na rozpoznávání obrazu 

   Author: Martin Lupták; Supervisor: Žitný Jakub; Opponent: Spěvák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Táto práca aplikuje výzkum v oblasti počítačového videnia a konvolučních neurónových sietí. Praktickou častou je trénovanie a implementácia detekcie objektov pre legitimizačné opatrenia. Automatizácia týchto opatrení ...
  • Návrh využití strojového učení v modulu prediktivní údržby 

   Author: Kateřina Märzová; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Cílem této práce je navržení využití algoritmů strojového učení pro vytvoření modulu prediktivní údržby. Práce se zabývá algoritmy shlukové analýzy za účelem analýzy vstupních dat a jejich možným využitím v prediktivní ...
  • Predikce výsledků zápasů v NHL 

   Author: Filip Kojan; Supervisor: Klouda Karel; Opponent: Friedjungová Magda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Předmětem této práce je prozkoumání zdrojů dat o hráčích a zápasech v hokejové NHL, moderních statistických metod používaných k vyhodnocení kvality týmů a hráčů a využití těchto informací k predikci výsledků zápasů v NHL. ...
  • Semi-supervizované učení hlubokých neuronových sítí 

   Author: Jan Koza; Supervisor: Holeňa Martin; Opponent: Kocmi Tom
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Semi-supervizované učení se vyznačuje tím, že využívá i dodatečné informace z neoštítkované části trénovacích dat. Tato práce porovnává dva algoritmy semi-supervizovaného učení hlubokých neuronových sítí na reálných ...
  • Zpracování akustických signálů z optických senzorů 

   Author: Jakub Šedý; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Maršálek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Diplomová práce se zabývá klasifikací zvukových signálů získaných z optických vláken. Cíle dosahuje pomocí analýzy problému, návrhu architektury, implementace klientské a serverové aplikace. Dále se práce zabývá testováním ...