Now showing items 1-6 of 6

  • Algoritmy strojového učení pro aproximaci inverzních matic 

   Author: Viktor Bílek; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Škardová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Bakalářská práce se zabývá novým modelem strojového učení diferenciálními neuronovými sítěmi. Tento model nahrazuje diskrétní vrstvy klasické neuronové sítě obyčejnou diferenciální rovnicí. V první části práce je shrnut ...
  • Algoritmy výpočetní inteligence pro rekonstrukci teplotních polí v turbomotoru 

   Author: Radek Hofírek; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Oswald Cyril
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Algoritmus výpočetní inteligence pro predikci teploty v řezu turbomotoru za pomocí neurtonových sítí (MLP, LSTM)
  • Automated Analysis of Microscopic Images of Isolated Pancreatic Islets 

   Author: Habart D.; Švihlík J.; Schier J.; Cahová M.; Girman P.; Zacharovová K.; Berková Z.; Kříž J.; Fabryová E.; Kosinová L.; Papáčková Z.; Kybic J.; Saudek F.
   (Cognizant Communication Corporation, 2016)
   Clinical islet transplantation programs rely on the capacities of individual centers to quantify isolated islets. Current computer-assisted methods require input from human operators. Here we describe two machine learning ...
  • Detecting speech disorders in early Parkinson’s disease by acoustic analysis 

   Author: Rusz, Jan
   (2018)
   This interdisciplinary habilitation thesis is focused on the design of the feasible algorithms and analytical methods based on digital signal processing and advanced statistical analysis that are sensitive to capture ...
  • Predikce výsledků zápasů v NHL 

   Author: Filip Kojan; Supervisor: Klouda Karel; Opponent: Friedjungová Magda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Předmětem této práce je prozkoumání zdrojů dat o hráčích a zápasech v hokejové NHL, moderních statistických metod používaných k vyhodnocení kvality týmů a hráčů a využití těchto informací k predikci výsledků zápasů v NHL. ...
  • Zpracování akustických signálů z optických senzorů 

   Author: Jakub Šedý; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Maršálek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Diplomová práce se zabývá klasifikací zvukových signálů získaných z optických vláken. Cíle dosahuje pomocí analýzy problému, návrhu architektury, implementace klientské a serverové aplikace. Dále se práce zabývá testováním ...