Now showing items 1-1 of 1

  • Supernáhodné stavy termodynamického dopravního plynu a jejich matematické vlastnosti 

   Author: Vít Pánek; Supervisor: Krbálek Milan; Opponent: Šeba František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato práce se zabývá modelem termodynamického dopravního plynu, rozptylem světlostí v dopravních datech a supernáhodnými stavy v teorii dopravy. Cást práce je věnována úvodu do statistického odhadování odstupů vozidel a ...