Now showing items 1-3 of 3

  • Letištní vozovky 

   Author: Roman Kočí; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Čulík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Cílem této práce bylo popsání rozdělení letištních ploch, určit typy konstrukce letištních vozovek, dále zmínit vývoj systémů únosnosti a zdokumentovat současně používané skladby konstrukce vozovek na libovolně vybraných ...
  • letištní vozovky 

   Author: Tereza Vyskočilová; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Eichler Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Předmětem této bakalářské práce je popsat jednotlivé typy vozovek na letišti, rozdělení letištních ploch, popsat různé metody hodnocení únosnosti vozovek a určit klasifikační čísla letadel metodou ACN/PCN.
  • Zpevněné plochy letišť 

   Author: Alžběta Janovská; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Eichler Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Cílem této práce je popsat rozdělení jednotlivých letištních ploch, typy vozovek, které se na letištích používají. Dále pak popsat metody hodnocení únosnosti letištních vozovek a určit klasifikační číslo vozovky metodou ...