Now showing items 1-1 of 1

  • Je domácí vzdělávání rovnocennou alternativou k veřejnému školství? (Případ USA) 

   Author: Jaroslav Vorlíček; Supervisor: Lorenzová Jitka; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-09)
   Cílem této práce je najít odpověď na výzkumnou otázku, zdali je do-mácí vzdělávání rovnocennou alternativou standardnímu vzdělávání, které nabízí systém veřejného školství. Tohoto záměru je dosaženo za pomocí analýzy ...