Now showing items 1-1 of 1

  • Rozšíření produktu Semanta o zpracování metadat platformy IBM Cognos BI 

   Author: Kroupa Vladimír; Supervisor: Voňka David; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
   Zásadní prvek v rozhodování současných firem představuje reporting. Reporting je vytváření informačních sestav nad daty, které má podnik k dispozici. Běžná velká firma má tisíce reportů, vytvořených z velké části v ...