Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh předávací stanice a vytápění bytového domu 

   Author: Polanská Aneta; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Šámal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu kompaktní předávací stanice, která má sloužit v bytových a administrativních domech pro účely vytápění a k ohřevu teplé pitné vody. Cílem textu je popsat fungování kompaktní ...