Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění rodinného domu 

   Author: Havlík Daniel; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Legner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-09)
   Předmětem této bakalářské práce bylo navrhnout vytápění pro zadaný nepodsklepený rodinný dům v Teplicích. Konstrukce byly voleny tak, aby splňovaly doporučené hodnoty požadavků kladených normou ČSN 06 0210. Pro návrhový ...