• Nákladová analýza a optimalizace globálně lokalizované průmyslové výroby 

      Autor: Mikulčík Miloslav; Vedoucí práce: Vlachý Jan; Oponent práce: Koťátková Stránská Pavla
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
      Práce se zabývá hlavními náklady a faktory vlivu v mezinárodní průmyslové výrobě a obchodu. Tyto náklady optimalizuje v souvislosti s umístěním výroby a sídlem zákazníků. Součástí práce je matematický model, který umí ...