• Fyzioterapeutická péče u pacienta s diagnózou periferní paréza nervus facialis 

      Autor: Drimlová Sabina; Vedoucí práce: Křížková Štěpánka; Oponent práce: Kimličková Monika
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-21)
      Bakalářská práce je zaměřena na problematiku onemocnění periferní parézou lícního nervu. Toto onemocnění je v populaci poměrně časté a má dopad nejen na funkci mimických svalů, ale i na psychiku pacienta. Hlavními klinickými ...