• Optimalizace výběru konstrukce lešení 

      Autor: Nguyen Huu Tan; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Veselý Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
      Tato bakalářská práce se zabývá vhodnými výběry konstrukce fasádního lešení na vybraného stavebního objektu. Jsou zde podrobně popsány jednotlivé prvky všech systémů lešení, které jsou aplikovány na konkrétní stavební ...