Now showing items 1-1 of 1

  • Webová aplikace pro návrh modulární modelové železnice 

   Author: Martina Egrtová; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Špaček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Předmětem této diplomové práce je rozšířit stávající webovou aplikaci, která vychází z mé bakalářské práce. Jedná se o aplikaci, která umožňuje interaktivní grafický návrh rozložení kolejiště v rámci modulů pro modelovou ...