• Fakulta architektury, Drážďany 

      Autor: Rumlová Jitka; Vedoucí práce: Stempel Ján; Oponent práce: Nekola Michal
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
      Navržená budova Fakulty architektury v Drážďanech má nahradit tu stávající, která je pro své dispoziční rozvržení pro studium nedostačující. V novém návrhu je kladen důraz na komunikaci studentů se studenty ale také budovy ...