• Metaučení metod extrakce pravidel z umělých neuronových sítí 

      Autor: Fanta Matěj; Vedoucí práce: Holeňa Martin; Oponent práce: Kudinov Andrej
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-05)
      Extrakce pravidel z umělých neuronových sítí se dá využít nejen k porozumění fungování neuronové sítě, ale také jako prostředek k získání informací z dat, na kterých byla síť trénována. V této práci je vysvětleno a otestováno ...