• Automatické odečítání antropometrických rozměrů z obrázku 

      Autor: Madelkhanova Aida; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Dušek Jaroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
      Cílem práce je návrh, realizace a testování systému automatického odečítání antropometrických parametrů ovlivňujících HRTF (Head-related transfer function) z fotografií. Teoretická část se věnuje studiu stávajících měřicích ...