• Návrh extradosed mostní konstrukce v Praze u Suchdola 

      Autor: Miklas Petr; Vedoucí práce: Šafář Roman; Oponent práce: Hanuš Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
      Bakalářská práce se zabývá návrhem extradosed mostní konstrukce přes Vltavu v Praze u Suchdola. Bylo prověřeno několik variant, ze kterých vyplynula nejlépe tato varianta. Obsahem práce je technická zpráva, statický výpočet ...