• Mimotělní oběh a podpory srdce v klinické praxi 

      Autor: Doležalová Anna; Vedoucí práce: Mašín Jaroslav; Oponent práce: Petráček Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-05-31)
      Cílem této bakalářské práce je zmínit a popsat nejdůležitější a nejpoužívanější podpory srdce, které mu pomáhají udržet činnost při operaci, po ní, či v době rekonvalescence, a dále ty, které právě v průběhu chirurgických ...