Now showing items 1-6 of 6

  • Aplikace konečných smíšených modelů pro analýzu genetické informace z DNA 

   Author: Pilný Vladimír; Supervisor: Tkacz Ewaryst; Opponent: Jiřina Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Tato práce se týká analýzy dat genové exprese měřených pomocí DNAčipů. Prvníčástpředstavuje biologickýúvod do celé problematiky, počínaje přípravou genetických vzorkůaž po převod nasnímaných dat na hodnoty genové exprese. ...
  • Assessing Exhaust Toxicity with Biological Detector: Configuration of Portable Air-Liquid Interface Human Lung Cell Model Exposure System, Sampling Train and Test Conditions 

   Author: Vojtíšek M.; Pechout M.; Macoun D.; Rameswaran R.; Praharaj K.; Červená T.; Topinka J.; Rossner P.
   (SAE International, 2019)
   Air pollution remains to be one of the leading causes of premature death worldwide, with significant share attributed to particulate matter and reactive nitrogen compounds from mobile sources. Due to discrepancies between ...
  • Automatická detekce intronů v genomech hub pomocí pravděpodobnostních modelů 

   Author: Marek Zvara; Supervisor: Kléma Jiří; Opponent: Větrovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Huby sú rozmanité spoločenstvo a pri veľa druhoch doposiaľ nepoznáme ich genóm a funkcie ich génov. Detekcia intrónových oblastí môže pomôcť k vzájomnému celogenómovému porovnaniu húb a určenie ich vzájomných príbuzností. ...
  • Breaking DNA strands by extreme-ultraviolet laser pulses in vacuum 

   Author: Nováková E.; Vyšín L.; Burian T.; Juha L.; Davídková M.; Múčka V.; Čuba V.; Grisham M. E.; Heinbuch S.; Rocca J. J.
   (American Physical Society, 2015)
   Ionizing radiation induces a variety of DNA damages including single-strand breaks (SSBs), double-strand breaks (DSBs), abasic sites, modified sugars, and bases. Most theoretical and experimental studies have been focused ...
  • Detekce selekčních tlaků na lidské endogenní retroviry 

   Author: Tuan Anh Ho; Supervisor: Pačes Jan; Opponent: Le Anh Vu
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Lidský genom se skládá z kódující a nekódující DNA. Kódující DNA obsahuje asi dvě procenta genomu. Kóduje proteiny, molekuly funkční RNA a regulační prvky. Podstatná část nekódující DNA se také v různé míře přepisuje na ...
  • Tvorba podrobných dynamických modelů struktury DNA plasmidu 

   Author: Klára Stefanová; Supervisor: Štěpán Václav; Opponent: Davídková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
   Plasmidy, uzavřené kruhové smyčky DNA, lze nalézt v~cytoplasmě bakterií. Často jsou v radiobiologických experimentech využívány jako zjednodušený model buněčné DNA. Teoretické část popisuje možnosti použití plasmidu jako ...