Now showing items 1-1 of 1

  • Panel pro vizualizaci pedagogických výkonů 

   Author: Remešová Marie; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce se zabývá metodami vývoje portletů pro portál Liferay. Věnuje se popisu, získávání a následné vizualizaci dat z fakultou shromažďované databáze úvazků. V teoretické části se dále věnuje pro úlohu vhodným metodám ...