Now showing items 1-1 of 1

  • Metody navrhování železobetonových stěnových nosníků 

   Author: Martin Slavata; Supervisor: Novák Josef; Opponent: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Cílem této diplomové práce je analýza výpočetních modelů pro sténové nosníky. Ve stručnosti jsou představeny přístupy řešení stěnových nosníků dle Českých technických norem (ČSN EN 1992-1-1) a Amerického institutu pro beton ...