Now showing items 1-1 of 1

  • Metody nukleární medicíny v diagnostice kardiovaskulárních onemocnění 

   Author: Tereza Včelišová; Supervisor: Dostálová Petra; Opponent: Rosina Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Předmětem bakalářské práce je vytvoření souhrnu všech dostupných metod nukleární medicíny v diagnostice kardiovaskulárních onemocnění. V jednotlivých kapitolách používaných metod nukleární kardiologie jsou popsány indikace, ...