Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh spojů prefabrikovaných prvků s uložením do kapes 

   Author: Eliška Koišová; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Černý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-02)
   V bakalářské práci je řešena problematika ukládání prefabrikovaných prvků do kapes. V návaznosti na toto téma je také nastíněn návrh přímo i nepřímo uložených krátkých konzol pomocí příhradové analogie. K ilustraci této ...