Now showing items 1-2 of 2

  • Mikroskopické techniky v buněčné biologii 

   Author: Steinberger Tomáš; Supervisor: Vymětalová Veronika; Opponent: Fitl Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-08-31)
   Předkládaná bakalářská práce se věnuje základním metodám světelné mikroskopie, které se používají v biologické praxi. Úvodní část práce je věnována principům hlavních mikroskopických technik a základní charakteristice ...
  • Mikroskopické techniky v buněčné biologii 

   Author: Alferiová Marie; Supervisor: Vymětalová Veronika; Opponent: Šerá Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Teoretická část práce se zabývá především popisem metod světelné mikroskopie používaných v biologii a medicíně. Dále se věnuje přípravě mikroskopických preparátů. V rámci experimentální části jsem zhotovila vlastní nativní ...