• Řízení stejnosměrného pohonu pomocí platformy TI 

      Autor: Hošek Tomáš; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce: Künzel Karel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
      Tato bakalářská práce je zaměřena na konkrétní použití experimentální vývojové destičky C2000 LaunchPad. Vývojový kit je použit pro řízení stejnosměrného motorku a světelných diod, které budou umístěny na rotující části ...