• Integrace syntaxe založené na jazyku Python pro Clang/LLVM překladač jazyka C++ 

      Autor: Červený Jan; Vedoucí práce: Polách Radomír; Oponent práce: Trávníček Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-14)
      Tato práce se zabývá návrhem a implementací rozšíření jazyka C++ pro překladač Clang/LLVM. Cílem tohoto rozšíření je zjednodušení a zlepšení čitelnosti. Hlavní inspirací jsou jazyky Python a CoffeeScript. Obsahem práce je ...