Now showing items 1-1 of 1

    • Studium vlastností Bs mezonu na experimentu ATLAS na LHC 

      Author: Nguyen Zbyněk; Supervisor: Jakoubek Tomáš; Opponent: Gallus Petr
      Bs meson je vázaný stav b antikvarku a s kvarku. Vzhledem k tomu, že slabá interakce je schopna měnit vůni kvarků, je Bs meson schopen spontánní přeměny na svou antičástici barBs. Tento proces se ukazuje jako fyzikálně ...