• Porovnání numerické simulace proudění ve zjednodušeném potrubním systému pomocí 1D a 3D přístupu 

      Autor: Dostál Jakub; Vedoucí práce: Novotný Jan; Oponent práce: Matěcha Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-12)
      Vedle numerických simulací se v současnosti pro řešení proudění v potrubních systémech hojně využívá také 1D přístupu. Ten je založen na rovnicích popisující jednorozměrné proudění a jeho nespornou výhodou oproti CFD je ...